Quy định trong kiểm tra

Tin học ứng dụng nâng cao


Cập nhật ngày 30 tháng 08 năm 2016

Giới thiệu

Trong môn học Tin học ứng dụng nâng cao, sinh viên sẽ có 4 bài kiểm tra để đánh giá quá trình học tập. Ở đây, tôi cung cấp đầy đủ những hướng dẫn cần thiết để giúp sinh viên thực hiện tốt các bài kiểm tra này.

Sinh viên chỉ được sử dụng chương trình Microsoft Excel 2010 để thực hiện các bài kiểm tra này.

Hai dạng bài kiểm tra

Bốn bài kiểm tra trên được chia làm hai dạng :

 • Bài kiểm tra ngắn (30 - 45 phút) - dành cho việc kiểm tra kiến thức của 3 chủ đề đầu tiên của môn học này.
 • Bài kiểm tra dài (60 - 75 phút) - dành cho việc kiểm tra toàn bộ kiến thức của môn học. Bài kiểm tra này cũng nhằm giúp sinh viên làm quen với hình thức thi kết thúc học phần của môn này.

Bài kiểm tra ngắn

Quy định nộp bài kiểm tra

Với mỗi bài kiểm tra, sinh viên phải nộp hai file :

  • một file Excel bài làm của sinh viên
   • chứa bài làm của tất cả các câu, mỗi câu được làm trong một worksheet riêng biệt và được đặt tên theo tên của câu hỏi. Ví dụ : Câu 1, Câu 2.
   • nội dung của worksheet thông thường sẽ có các thành phần sau :
    • Bảng tính chính và các bảng tính phụ
     • phải tuân thủ định dạng của các bảng tính nếu trong đề bài các bảng này đã được định dạng
     • nếu trong đề bài, các bảng tính này chưa được định dạng, việc định dạng tốt bảng tính là có ích
     • nên canh chỉnh bảng tính để khi trích xuất ra file PDF, bảng tính đó nằm vừa trong bề ngang của trang giấy
    • Đồ thị
     • không nên đặt đồ thị ở bên phải bảng tính vì khi trích xuất ra file báo cáo PDF, đồ thị sẽ bị cắt ra nằm trên nhiều trang
     • vị trí tốt nhất để đặt đồ thị là ở bên dưới các bảng tính, nhưng cũng nên canh chỉnh cho không bị cắt trên nhiều trang
    • Trả lời câu hỏi (tuỳ bài kiểm tra)
     • các câu trả lời nên được viết trực tiếp vào file Excel và được trình bày sao cho rõ ràng
  • một file PDF
   • chính là file Excel bài làm của sinh viên được lưu (Save As) dưới dạng PDF
   • Trên mỗi trang của file PDF, phần đầu trang (Header) sẽ có các thông tin sau : họ tên sinh viên, mã số sinh viên và tên worksheet. Phần chân trang (Footer) sẽ có các thông tin : tên bài kiểm tra và số trang.
  Cách trích xuất ra file PDF : Sau khi hoàn thành bài kiểm tra trên Excel, sinh viên save as ra một file PDF bằng cách vào Tab File, chọn mục Save As. Trong hộp thoại Save As, bạn phải chọn PDF trong hộp chọn Save As Types. Sau đó, nút Options sẽ hiện lên, bạn bấm nút này. Trong hộp thoại Options, bạn chọn Entire workbook trong phần Publish what.

  Hai file này được đặt cùng tên và theo dạng <họ tên sinh viên>-ktX. Trong đó, <họ tên sinh viên> sẽ được viết tắt. Ví dụ : với sinh viên Nguyễn Văn Toàn thì họ tên sinh viên sẽ được viết thành nvtoan. Và X là số thứ tự của bài kiểm tra. Ví dụ : nvtoan-kt1.pdf và nvtoan-kt1.xlsx

  Khi hết giờ làm bài, sinh viên mở cả hai file PDF và Excel bài làm và rời khỏi phòng máy.

  Phương pháp đánh giá

  Sau đây là những tiêu chuẩn chính để đánh giá các báo cáo :

  • Kết quả đạt được
  • Trình bày bảng tính
  • Trả lời câu hỏi (tùy bài tập)

  Chú ý : những tiêu chuẩn này, cũng như trọng số, có thể thay đổi tùy vào bài kiểm tra.

  Điểm phạt :

  • Không tôn trọng khuôn dạng của các file cũng như cách đặt tên file : -1 điểm
  • Sự sao chép là tuyệt đối không được chấp nhận. Nếu bị phát hiện, người sao chép và người cho sao chép sẽ bị điểm 0 đối với bài kiểm tra đó
  • Trình bày bảng tính một cách cẩu thả, không có định dạng là cũng không được chấp nhận và sẽ bị trừ 1 điểm

  Bài kiểm tra dài

  Quy định nộp bài kiểm tra

  Bài kiểm tra này sẽ có nhiều câu hỏi. Sinh viên làm mỗi câu hỏi vào một worksheet riêng biết và đặt tên theo tên câu hỏi.

  Tuy nhiên, sinh viên không cần quan tâm đến định dạng dữ liệu hay bảng tính. Sinh viên chỉ cần nhập các dữ liệu cần thiết, tính toán và ghi kết quả có được vào giấy bài làm.

  File Excel bài làm được lưu với tên theo cách đặt tên đã quy định ở trên phần Bài kiểm tra ngắn.

  Khi hết giờ, sinh viên để nguyên file Excel và tờ giấy bài làm ngay trước máy tính.

  Phương pháp đánh giá

  Điểm được tính dựa vào kết quả đạt được và barem điểm quy định trong đề bài.

  Điểm phạt :

  • Sự sao chép là tuyệt đối không được chấp nhận. Nếu bị phát hiện, người sao chép và người cho sao chép sẽ bị điểm 0 đối với bài kiểm tra đó